Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Miestne dane a poplatok podľa Z.č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. a novela platná od 1. 11.2017

Dátum konania:
27. 10. 2017 od 09:00 do 14:00
Typ akcie:
"prednáška"
Miesto konania:
zasadačka Okresného úradu TRNAVA, 1.pos. - Kollárova 8, Trnava

Odborný seminár Lektor: Ing. Iveta Ištoková

Zobraziť viac