Trnava - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Dokumenty - XXX.snem ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

XXX.snem združenia sa uskutočnil 3.9.2020 v KD Veľké Kostoľany za účasti 99 delegátov samosprávy a ďalších hostí.

Program XXX.snemu:

 1. Otvorenie rokovania XXX. snemu ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
 2.  
  1. schválenie programu,
  2. schválenie rokovacieho poriadku,
  3. voľba členov pracovného predsedníctva,
  4. voľba členov návrhovej, mandátovej komisie,
  5. menovanie zapisovateľov,
  6. voľba overovateľov zápisnice,
 3. Správa o činnosti za rok 2019
 4. Príhovory hostí
 5. Správa o hospodárení a Správa kontrolnej komisie za rok 2019
 6. Programové zameranie na rok 2020
 7. Návrh rozpočtu na rok 2020
 8. Informácia o sneme ZMOS 13. – 14.október 2020, SENEC
 9. Voľba delegátov  XXXI. snemu ZMOS
 10. Diskusia
 11. Záver

Prítomných 99 delegátov = 67 % zástupcov členov združenia z celkového počtu členov 147, čím bol XXX. snem uznášania schopný.

zapisnica_30snem_0309_2020

Programové zameranie 2020

snemove noviny_30snem_2020

pracovne predsednictvo 2020

delegati1

 

prez 1

prez 2

delagati2

30 snem

hlasovanie 1

pdsednictvo

1podpredseda ZMOS

rokovanie rady pred snemomdiskusia1

delegati 2 organizacie

Zodpovedá: Správce Webu