Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska – región Jaslovské Bohunice (používaná skratka R–ZMOS Jaslovské Bohunice) bolo založené na ustanovujúcej schôdzi 4. marca 1991 v Drahovciach a zaregistrované na Ministerstve vnútra SR podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Aktuality

18.09.2016

víťazné foto Hutera

2.ročník fotografickej súťaže OKO DOLNÉHO POVAŽIA

18.9.2016 sa v KD Siladice uskutočnila vernisáž foto súťaže Oko Dolného Považia - téma STROM, kde sme boli spoluorganizátorom.

Detail

08.09.2016

Podkylava - spolocna

SAMOSPRÁVNY DEŇ

Starostovia regiónu sa 7.septembra 2016 stretli na Podkylave, Agropenzión Adam na SAMOSPRÁVNOM dni.

Detail

18.08.2016

časť účastníkov DV

Pomohli sme pri obnove hradu Dobrá Voda

Starostovia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice pomáhali 18.8.2016 pri obnove hradu Dobrá Voda za čo im patrí veľké POĎAKOVANIE !!!

Detail

12.07.2016

Diár samosprávy 2017

 JEDINEČNÝ SVOJHO DRUHU...  UŽITOČNÝ POMOCNÍK PLÁNOVANIA ČASU ...  VHODNÝ SPÔSOB AKO PREZENTOVAŤ SAMOSPRÁVU...

Detail

06.07.2016

radnica

Pracovná cesta starostov ZMO región JE Jaslovské Bohunice vo Francúzsku

V dňoch 8. až 12. júna 2016 sa starostovia členských obcí ZMO, región JE Jaslovské Bohunice zúčastnilo na pracovnej ceste vo Francúzsku v okolí mesta Bordeaux.

Detail

19.06.2016

Slávnostný nástup 16.6.2016, Cífer

Športové hry 2016 žiakov základných škôl regiónu

Dňa 16.júna 2016 sa v areáli futbalového klubu ŠK Cífer uskutočnil II.ročník Športových hier žiakov základných škôl regiónu.

Detail

13.06.2016

v cieli 11.6.2016

Štefánik Trail opäť aj so starostovskou štafetou a podporou pre Plamienok, n.o.

Štefánik Trail - beh po hrebeni Malých Karpát - Štefánikovej magistrále. Pre štafety v dĺžke 140,4 km sa uskutočnil so štartom 10.6.2016 o 23 h na Bradle a s cieľom 11.6.2016 na Nám. M.R.Štefánika v Bratislave.

Detail

07.06.2016

Beh Gáňom zostava ZMO

BEH GÁŇOM i so starostami ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Dňa 21.mája 2016 sa v členskej obci združenia Gáň uskutočnil 4.ročník bežeckého podujatia, na ktorom boli zastúpení i starostovia a fanúšikovia združenia.

Detail

22.05.2016

Majstri s fanúšikmi

Sme MAJSTRI EURÓPY !!!!

20.5.2016; Uherské Hradište: Družstvo starostov Slovensko I sa stalo majstrami Európy vo futbale

Detail

19.05.2016

finale bude

FINÁLE je TU !

Finále EUROMAYORS 2016 je pre našich starostov realita

Detail

18.05.2016

Slovakia I

EUROMAYORS 2016

Finále na dosah - hra o medaily začína

Detail

18.05.2016

Kvapka krvi 1

Samosprávna kvapka krvi v Trstíne

Samosprávna kvapka krvi a Deň BDK s karafiátmi

Detail

Kalendár akcií

05.10.2016

Výklad NIEKTORÝCH ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Cieľ seminára: Oboznámiť správcov dane a poplatku s niektorými ustanoveniami zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Lektor: JUDr. Lýdia Pagáčová

Detail

11.10.2016

Samosprávna kvapka krvi

Samosprávna kvapka krvi - organizátor Obec Trstín a Miestny spolok ČK Trstín v spolupráci so ZMO, región JE Jaslovské Bohunice a OZ Malokarpatské partnerstvo dňa 11.10.2016 v sále KD Trstín

Detail

12.10.2016 - 14.10.2016

Pracovné stretnutie starostov a primátorov ZMO a Stredného Považia

Pracovné stretnutie starostov a primátorov ZMO, región JE Jaslovské Bohunice a Stredného Považia v Hoteli Permon, Podbanské.

Detail

25.10.2016

Hlásenie pobytu občanov SR a register obyvateľov SR v z.n.p.

Odborný seminár pre zamestnancov obcí a miest, ktorí pracujú s danou problematikou. Lektor: JUDr. Marek Dlapa

Detail

03.11.2016

Zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v z.n.p.

Seminár je určený zamestnancov, ktorí pracujú s IS Centrálna ohlasovňa a IS REGOB resp. všetkým, ktorí pracujú s osobnými údajmi na obciach, mestách a nimi zriadenými RO a PO. Účastníkom bude po skončení seminára odovzdané potvrdenie o jeho absolvovaní.

Detail

09.11.2016

Aktuálne informácie pre hlavných kontrolórov obcí/miest k výkonu ich činnosti (bude upresnené v pozvánke dodatočne)

Seminár je určený pre hlavných kontrolórov obcí a miest, ale i ďalších zamestnancov samosprávy.

Detail

11.11.2016

Futbalový turnaj Vzdelávame a spájame samosprávu

3.ročník futbalového turnaja Vzdelávame a spájame samosprávu, ktorý organizuje Asociácia vzdelávania samosprávy.

Detail

14.11.2016

Účtovná závierka pre RO a PO zriadených obcou, mestom , VUC k 31.12.2016

Seminár určený pre účtovníčky RO a PO zriadené obcou, VUC resp. účtovníčky obcí.

Detail