Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Uskutočnil sa XXVII.snem združenia

Typ: ostatné
príhovor predseda združeniaXXVII.snem ZMO, región JE Jaslovské Bohunice sa uskutočnil dňa 16.marca 2017 v Kultúrnom dome v Jaslovských Bohuniciach.

Program snemu: 

             9,30 h  začiatok rokovania

 

 1. Otvorenie rokovania XXVII. snemu ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

 

 1. schválenie programu
 2. schválenie rokovacieho poriadku,
 3. voľba členov pracovného predsedníctva,
 4. voľba členov mandátovej, návrhovej komisie,
 5. voľba overovateľov zápisnice
 6. menovanie zapisovateľov,

 

 1. Správa o činnosti za rok 2016
 2. Príhovory hostí
 3. Správa o hospodárení a Správa kontrolnej komisie za rok 2016
 4. Voľba – doplnenie člena Rady ZMO za 3. pásmo
 5. Programové zameranie na rok 2017
 6. Návrh rozpočtu na rok 2017
 7. Informácia o sneme ZMOS
 8. Voľba delegátov 28.snemu ZMOS
 9. Diskusia
 10. Záver

 

Snem schválil základné smerovanie združenia: Programové zameranie pre rok 2017;  schválil  správu predsedu o činnosti  za rok 2016, rozpočet na rok 2017 a čerpanie finančných prostriedkov za rok 2016, ďalšie dôležité uznesenia, zvolil delegátov 28.snemu ZMOS v Bratislave,  diskutoval a nosných témach samosprávy, problémoch, ktoré ju trápia ale tiež  boli spomenuté úspechy a podujatia, ktoré sa podarilo zrelaizovať. 

Súčasťou snemu boli neodmysliteľne snemové noviny. 

Zúčastnili sa taktiež  partneri z energetiky: JAVYS, a.s., SE,a.s., ÚJD SR, TTSK, NKÚ SR, a tiež: SLSP a.s, PKF, a.s., Galileo Corporation s.r.o., EMPEMONT, eBIZ, Osmy svetadiel. 

 

O sneme nájdete informácie i na: 

TTSK:

https://www.trnava-vuc.sk/clanok/-/asset_publisher/pk4gBgRBMqvb/content/snem-zmo-regionu-jadrovych-elektrarni-jaslovske-bohunice

 

TASR:

http://www3.teraz.sk/slovensko/jaslovske-bohunice-zmo-trva-na-zakon/249270-clanok.html

Trnavský hlas:

http://www.trnavskyhlas.sk/c/20982-starostovia-a-primatori-chcu-fondy-na-vodovody-a-cesty-hovorili-aj-o-cyklotrasach.htm


Vytvorené: 20. 3. 2017
Posledná aktualizácia: 20. 3. 2017 06:13
Autor: AB