Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska – región Jaslovské Bohunice (používaná skratka R–ZMOS Jaslovské Bohunice) bolo založené na ustanovujúcej schôdzi 4. marca 1991 v Drahovciach a zaregistrované na Ministerstve vnútra SR podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Aktuality

01.01.2021

0101

COVID opatrenia od 1.1.2021

Uznesenie vlády SR č.808/2020 z 31.12.2020 účinné od 1.1.2021

Detail

28.12.2020

2021

PF 2021

Úspešný rok 2021 - tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Detail

25.10.2020

covid a seminare

Semináre RVC a Covid opatrenia

Semináre RVC Trnava sme presunuli od online priestoru.

Detail

07.10.2020

seminár online

Zmeny v seminároch RVC

V zmysle prijatých opatrení ÚVZ SR zo dňa 30.9.2020 o zákaze konania hromadných podujatí a súčasne Opatrenie Okresného úradu Trnava o zákaze prenajímať zasadačku počas trvania núdzového stavu sa väčšina plánovaných podujatí bude konať ako ONLINE seminár ("živý" prenos).

Detail

29.09.2020

min. zdravotnictva

ZRUŠENIE podujatí na mesiac október

V zmysle rozhodnutia Ústredného krízového štábu a avizovaných opatrení ÚVZ SR, ktoré boli prezentované v médiách dňa 28.9.2020 vo večerných hodinách sa rušia pripravované podujatia ZMO a RVC Trnava zatiaľ na mesiac október 2020.

Detail

                                                        ďalšie aktuality tu

Kalendár akcií

05.01.2021 - 09.09.2021

Pracovná cesta starostov a primátorov regiónu Francúzsko

zahraničná pracovná cesta (náhradný termín za rok 2020)

Detail

02.02.2021

Tvorba VZN a interných predpisov v podmienkach obcí a miest

online seminár Lektor: JUDr. Marián Hoffmann, PhD.

Detail

09.02.2021

Zmeny v Zákonníku práce (č. 311/2001 Z.z. v z.n.p.)

online seminár Lektor: Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

Detail

23.02.2021

ZMENY vo vnútorných predpisoch škôl, školských zariadení v nadväznosti na novelu Zákonníka práce

online seminár: Lektor: Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

Detail

26.02.2021

Mimoriadne opatrenia v rozpočtovej oblasti a záverečný účet obce

online seminár Lektor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Detail

12.03.2021 - 14.03.2021

HLAVNÝ KONTROLÓR - praktický výkon kontrolnej činnosti v roku 2021

Video seminár Lektor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Detail