Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska – región Jaslovské Bohunice (používaná skratka R–ZMOS Jaslovské Bohunice) bolo založené na ustanovujúcej schôdzi 4. marca 1991 v Drahovciach a zaregistrované na Ministerstve vnútra SR podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Aktuality

20.09.2018

pozvanka 12.10.2018

Medzinárodný futbalový zápas Slovensko : Česko

V rámci podujatia pri príležitosti 100. rokov vzniku Československa sa 12.októbra 2018 uskutoční priateľský futbalový zápas starostov Slovensko : Česko.

Detail

06.09.2018

spoločne Podkylava 2018

Samosprávny deň

V stredu 5.septembra 2018 sa starostovia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice v počte 66 stretli opäť (ako je už tradíciou) na Podkylave, rázovitej kopaničiarskej obci v Agropenzióne ADAM, aby si pripomenuli výročie prijatia Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb, ktorý bol prijatý 6.9.1990.

Detail

04.09.2018

MS 3

publikácie MIESTNA SAMOSPRÁVA - základné princípy fungovania III.

Neodkladajte objednávku publikácie určenej pre starostov/primátorov; poslancov OcZ/MsZ, zamestnancov obcí i ďalším záujemcom.

Detail

07.08.2018

Tematin

Výstup na Tematín

V júli sa časť starostov združenia stretla na Bazovci a spoločne spoznali Hrad Tematín.

Detail

09.07.2018

voľby 2018

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko podpísal v piatok 6.7.2018 rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samospráv obcí.

Detail

09.07.2018

Ostredok

Profesný a osobnostný rozvoj zamestnancov obcí

Pracovné stretnutie zamestnancov obecných úradov 6. - 8.6.2018, ktorého cieľom bolo poskytnúť podnety k rozvíjaniu vlastného osobnostného potenciálu.

Detail

                                                        ďalšie aktuality tu

Kalendár akcií

24.09.2018

Delimitácia funkcie starostu

Odborný seminár Lektor: Mgr. Ladislav Briestenský

Detail

25.09.2018 - 27.09.2018

Pracovné rokovanie OIK

Pracovné rokovanie OIK Bohunice - OIK Mochovce - OIK Dukovany

Detail

17.10.2018

Samosprávna kvapka krvi

Obec Trstín v spolupráci s Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Trstíne Malokarpatské partnerstvo, o. z. ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Detail

17.10.2018 - 19.10.2018

Pracovné stretnutie starostov a primátorov regiónu

Pracovné stretnutie starostov a primátorov regiónu ZMO, JE Jaslovské Bohunice a RZ Stredného Považia

Detail

25.10.2018

Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR

Odborný seminár Lektor: JUDr. Marek Dlapa

Detail

06.11.2018

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - príprava a priebeh

Odborný seminár Lektor: Mgr. Ladislav Briestenský

Detail

21.11.2018

Účtovná závierka za rok 2018 pre ROPO zriadené obcou/mestom

Odborný seminár Lektor: Ing. Terézia Urbanová

Detail