Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska – región Jaslovské Bohunice (používaná skratka R–ZMOS Jaslovské Bohunice) bolo založené na ustanovujúcej schôdzi 4. marca 1991 v Drahovciach a zaregistrované na Ministerstve vnútra SR podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Aktuality

30.12.2019

PF 2020

PF 2020

Šťastný a úspešný rok 2020

Detail

16.12.2019

Vianoce

Krásne Vianoce

PF 2020

Detail

15.12.2019

vvv

Vianočný večierok - Hviezdy POP MUSIC 2019

12.12.2019 sa uskutočnilo stretnutie starostiek a starostov vo vianočnej atmosfére už po štvrtý krát v Penzióne Hubert v Ružindole.

Detail

17.11.2019

permon 2019

Pracovné stretnutie starostov a primátorov regiónov JE Jaslovské Bohunice a Stredné Považie

Miesto: Podbanské, Hotel Permon Termín: 13. - 15.11.2019

Detail

07.11.2019

UKSK

Stretnutie starostov Slovensko : Ukrajina v Piešťanoch

V termíne 5.-7.11.2019 sa uskutočnilo podujatie zamerané na transfer skúseností a príkladov dobrej praxe z procesu decentralizácie verejnej správy na Slovensku za účasti starostov Slovensko a Ukrajina.

Detail

                                                        ďalšie aktuality tu

Kalendár akcií

28.01.2020

Novela zákona o verejnom obstarávaní - praktická aplikácia, príklady zo samosprávy

odborný seminár Lektor: JUDr. katarína Mrázová

Detail

30.01.2020

Najčastejšie chyby samosprávy pri plnení zákonných, informačných povinností

odborný seminár Lektor: Mgr. Vladimír Pirošík

Detail

05.02.2020

Zákon o správe daní (DAŇOVÝ PORIADOK), vrátane novely účinnej od 1.1.2020

odborný seminár lektor: Ing. Adela Gašparovičová

Detail

12.02.2020

Aplikácia Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo VZ - zmeny od 1.1.2020

odborný seminár lektor: Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

Detail

13.02.2020

Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác v obci

odborný seminár Lektor: JUDr. Helena Spišiaková

Detail

05.03.2020

Účtovníctvo pre obce a mestá v roku 2020

odborný seminár Lektor: Ing. Terézia Urbanová

Detail

10.03.2020

Účtovníctvo pre ROPO v roku 2020, zriadené obcou a VUC

odborný seminár Lektor: Ing. Terézia Urbanová

Detail

11.03.2020

Samosprávna kvapka krvi

v spolupráci s Miestnou organizáciou Červeného kríža Trstín

Detail

12.03.2020

Odmeňovanie volených predstaviteľov samosprávy

odborný seminár Lektor: Mgr. Ladislav Briestenský

Detail

17.03.2020

XXX.snem ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

snem združenia v zmysle Stanov

Detail