Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska – región Jaslovské Bohunice (používaná skratka R–ZMOS Jaslovské Bohunice) bolo založené na ustanovujúcej schôdzi 4. marca 1991 v Drahovciach a zaregistrované na Ministerstve vnútra SR podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Aktuality

12.09.2020

Samosprávny deň 2020

Samosprávny deň 2020

9.9.2020 sa uskutočnil tradičný Samosprávny deň ZMO, región JE Jaslovské Bohunice na Podkylave.

Detail

03.09.2020

XXX.snem ZMO

XXX.snem ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Dňa 3.9.2020 sa v Kultúrnom dome vo Veľkých Kostoľanoch uskutočnil snem ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

Detail

19.08.2020

telefon

Zrušenie pevnej telefónnej linky

Od 1.9.2020 RUŠÍME pevnú telefónnu linku do kancelárie združenia t.č. 033 5511 735

Detail

19.06.2020

d21

DIÁR SAMOSPRÁVY 2021

Objednávka Diára 2021 je už k dispozícii

Detail

08.06.2020

seminar

23.6.2020 seminár RVC Trnava

Názov: Pôsobnosť zákonov: Z. č. 552/2003 Z. z. O VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME Z. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME Lektori: Mgr. Juraj Fíba, riaditeľ odboru verejnej služby Úradu vlády SR; PhDr. Gabriel Forgáč, ÚV SR

Detail

05.05.2020

umývanie rúk

ZDRAVIE je v ČISTÝCH RUKÁCH

„Dôkladná hygiena rúk môže ochrániť vaše zdravie, myslite na to najmä v súčasnej pandémii ochorenia COVID-19,“ povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Detail

                                                        ďalšie aktuality tu

Kalendár akcií

06.10.2020

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny v roku 2020

odborný seminár lektor: Ing. Peter Gallovič

Detail

08.10.2020

Tvorba rozpočtu obcí a miest

odborný seminár lektor: Ing. Mária Kasmanová

Detail

14.10.2020

Postupy účtovania obce ich ROPO

Odborný seminár lektor: Ing. Terézia Urbanová

Detail

16.10.2020

Exekučné konanie

odborný seminár lektor: JUDr. Ingrid Ney

Detail

22.10.2020

Miestne dane a poplatky

odborný seminár lektor: Ing. Iveta Ištoková

Detail

27.10.2020

Register adries

odborný seminár Lektor: Ing. Juraj Muravský

Detail

05.11.2020

Sociálny fond a cestovné náhrady

odborný seminár: lektor: Ing. Mária Kasmanová

Detail

12.11.2020

Účtovná závierka za rok 2020 pre ROPO zriadené obcou a VUC

odborný seminár lektor: Ing. Terézia Urbanová

Detail

19.11.2020

Web stránky samospráv - povinnosti, najčastejšie chyby

odborný seminár Lektor: Ing. Erika Kusyová

Detail