Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska – región Jaslovské Bohunice (používaná skratka R–ZMOS Jaslovské Bohunice) bolo založené na ustanovujúcej schôdzi 4. marca 1991 v Drahovciach a zaregistrované na Ministerstve vnútra SR podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Aktuality

15.04.2021

1904

COVID- opatrenia od 19.4.2021

Uvoľňovanie opatrení od 19.4.2021

Detail

29.03.2021

VK 2021

Veľká noc 2021

Veľkonočné sviatky 2021 i napriek všetkým opatreniam spokojné a oddychové.

Detail

03.03.2021

30 rokov ZMO

30 rokov vzniku a činnosti

4.marca 2021 = 30 rokov vzniku a činnosti ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Detail

10.02.2021

online seminare

NOVINKY RVC Trnava

Bonus pre účastníkov online seminárov

Detail

24.01.2021

2701

Negatívny test po 27.1.2021

Výnimky pre ľudí negatívne testovaných od 27.1.2021

Detail

01.01.2021

0101

COVID opatrenia od 1.1.2021

Uznesenie vlády SR č.808/2020 z 31.12.2020 účinné od 1.1.2021

Detail

                                                        ďalšie aktuality tu

Kalendár akcií

07.05.2021

Rozhodovanie riaditeľa školy po 1.1.2021

online seminár lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Detail

11.05.2021

Predaj výrobkov na trhových miestach z pohľadu štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR

odborný seminár online Lektor: JUDr. Bohuslav Harviľák

Detail

18.05.2021

Vedenie pokladnice a obeh ostatných účtovných dokladov

odborný online seminár Lektor: Ing. Mária Kasmanová

Detail

01.06.2021

Nakladanie s majetkom obce

Online seminár lektor: doc. JUDr. Tekeli, PhD.

Detail

02.06.2021 - 04.06.2021

Profesný a osobnostný rast zamestnancov miest a obcí

pracovné stretnutie Hotel Termál, Vyhne

Detail

02.06.2021 - 04.06.2021

Profesný a osobnostný rozvoj zamestnancov samosprávy

pracovné stretnutie Lektor: Ladislav Briestenský

Detail

07.06.2021 - 11.06.2021

Akreditovaný kurz: ODBORNÁ PRÍPRAVA NA PREVÁDZKOVANIE POHREBISKA

Akreditovaný kurz, garant RVC Trenčín 7. -11.6.2021

Detail

08.06.2021

Infozákon v praxi samospráv

odborný seminár Lektor: Mgr. Vladimír Pirošík

Detail

15.06.2021

Finančné výkazníctvo v obciach a ROPO zriadených obcou

odborný seminár online Lektor: Ing. Mária Kasmanová

Detail