Trnava - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Dokumenty - 03.02.2016

Pracovné rokovanie rady ZMO v Trnave 3.2.2016

Program rokovaniazápisnica z rokovania rady ZMO 3.2.2016

 

 1. Kontrola plnenia uznesení
 2. Informácie z rokovania predsedníctva ZMOS
 3. Vyhodnotenie činnosti ZMO a RVC za rok 2015
 4. Plnenie rozpočtu za rok 2015
 5. Príprava XXVI. snemu ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 
 • Schválenie programu snemu
 • Organizačné zabezpečenie snemu
 • Rokovací poriadok snemu
 • Návrh rozpočtu na rok 2016
 • Aktivity združenia v roku 2016
 • Snemové noviny 
 1. Informácia o aktuálne pripravovaných podujatiach
 2. Rôzne