Trnava - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Dokumenty - 25.05.2016

Pracovné rokovanie rady ZMO 25.5.2016 v Trnave

Program:

 

 1. Schválenie programu
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Vyhodnotenie snemu ZMO (15.3.2016)
 4. Vyhodnotenie podujatia 25 rokov samosprávy pre zamestnancov obcí regiónu (1.4.2016)
 5. Vyhodnotenie Euromayors 2016 (16.-20.5.2016)
 6. Informácie z rokovania predsedníctva, Rady a snemu ZMOS
 7. Plnenie rozpočtu k 31.3.2016 a rozpočtové opatrenia
 8. Výročná správa ZMO za rok 2015
 9. Informácia z činnosti OIK (vyhodnotenie doterajších aktivít)
 10. Informácia o aktuálne pripravovaných podujatiach
  • Športové hry základných škôl regiónu (16.6.2016, Cífer)
  • Zahraničná pracovná cesta Francúzsko (8. – 12.6.2016)
  • Samosprávny deň (7.9.2016, Podkylava)
 11. Rôzne


zápisnica z rokovania Rady 25.5.2016