Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Pracovné stretnutie starostov a primátorov regiónu 10. - 12. 10. 2012

Pracovné stretnutie starostov a primátorov regiónu
v Hoteli Permon, Podbanské 10. - 12.10. 2012
spoločne s RZ Stredného Považia


10.10.2012

- aktuálne informácie k rozpočtu verejnej správy s rozpočtu SR na obdobie rokov 2013 - 2015

- Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 medzi vládou SR a ZMOS

Ing. Dvonč, predseda ZMOS

Ing. Turčány, podpredseda ZMOS

Ing. Cicutto, poverený vedením ZMO

Ing. Trstenský, predseda RZ Stredného Považia


11.10.2012

Zákon o odpadoch - aktuálne informácie v aplikácii legislatívy

Viera Krakovská, podpredsedníčka ZMOS

Prehľad aktuálnej legislatívy

JUDr. Iveta Orgoníková