Obsah

„nultý“ seminár

Pracovná porada pre primátorov a starostov okresov Trnava, Hlohovec, Piešťany