Obsah

Seminár č. 5

Workshop na rozvoj zručností, kreatívny manažment a rozvoj partnerstiev


Termín: 25. novembra 2004
Miesto: Spoločenský dom v Maduniciach
 

Program:

 1. Zručnosti zástupcov verejnej správy
  • Typy manažérskych pozícií, alebo bez koho sa nezaobídeme
  • Identifikovanie personálneho potenciálu vo svojom okolí, alebo o kom by sme to ani nepovedali
  • Verejný a súkromný záujem – princíp manažérskej motivácie
  • Manažment partnerstva, alebo ako riadiť spoluprácu
    
 2. Miestny tvorivý potenciál
  • Líder a tím, alebo kto sa kde dobre cíti
  • Tvorivosť ako nástroj miestneho rozvoja, alebo tvoriť je prirodzené
  • Rámce štrukturálnych fondov, alebo ako prekonávať „obmedzenia“ ŠF
  • Porozumieť regionálnym vzťahom cez prizmu vlastných potrieb
  • Niečo zo skúseností, alebo ako sa to na začiatku zdalo nemožné
    
 3. Význam a funkcia partnerstva pre rozvoj samosprávy
  • Ako vznikajú, ako budovať a ako sa vstupuje do partnerstva
  • Uzatváranie zmlúv o spolupráci
    
 4. Formy a princípy partnerstva
  • Partnerstvo na miestnej úrovni
  • Partnerstvo medzi mestom a vidiekom
  • Regionálne, municipálne, cezhraničné partnerstvá
  • Partnerstvo verejného a súkromného sektoru PPP (public –private partnership)
    
 5. Rozvoj samospráv v partnerstve
  • Vízia rozvoja
  • Interaktívne plánovanie
  • Akčný plán rozvoja
  • Rozvoj vidieka
    
 6. Marketingová stratégia rozvoja regiónu
  • Miesto marketingu v regionálnom rozvoji
  • Proces tvorby marketingovej stratégie
  • Marketingový audit
    
 7. Zhodnotenie analytickej časti marketingovej stratégie regiónu JE Jaslovské Bohunice
   

Lektori: PhDr. Mária PIAČKOVÁ, Ludvik NEUMAHR