Menu
ZMO región JE Jaslovské Bohunice
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie

Sociálny pracovník obce

Sociálny pracovník obce
Projekt nadácie SOCIA získal podporu z komunitárnej iniciatívy EQUAL

Zvyšujeme šance

 

Zvyšujeme šance znevýhodnených skupín obyvateľov spoluprácou obcí a neziskových organizácií je názov podporeného projektu.

Cieľom projektu je pomôcť samospráve profesionalizovať sociálnu prácu v obciach. Z prostriedkov EÚ bude financovaný 10-mesačný špecializačný kurz „ sociálny pracovník obce“ pre cca 100 ľudí, v ktorom sa bude striedať teoretická výuka s terénnou sociálnou prácou v konkrétnych obciach. Úlohou terénnych sociálnych pracovníkov bude vyhľadávať, diagnostikovať a nachádzať riešenia pre osoby so zdravotným postihnutím, nevládnych starších ľudí a ich opatrovateľov v rodine. Pri zabezpečovaní potrebných sociálnych služieb bude sociálny pracovník spolupracovať s miestnymi neziskovými organizáciami alebo bude iniciovať ich vznik.

V súlade so zámermi iniciatívy EQUAL je cieľom projektu motivovať ľudí v ekonomicky aktívnom veku, aby riešili svoju nepriaznivú sociálnu situáciu využitím sociálnych služieb, ktoré im umožnia uplatniť sa aj na trhu práce.

Kvalitnou sociálnou prácou terénnych pracovníkov chceme samosprávu presvedčiť, že sa im oplatí zamestnať aj v tejto oblasti profesionálne pripravených ľudí. Do projektu sú zaradení nezamestnaní ľudia s príslušnou alebo príbuznou kvalifikáciou a čerství absolventi príslušných študijných odborov. Projekt sa realizuje od 1. februára 2005 do 30. júna 2007 a bude stáť celkovo 30 miliónov korún. Partnermi nadácie SOCIA pre realizáciu projektu sú Asociácia vzdelávania samosprávy (prostredníctvom svojich členských Regionálnych vzdelávacích centier) a Rada pre poradenstvo v sociálnej práci.

Slávnostné ukončenie projektu certifikáciou úspešných absolventov sa uskutočnilo dňa 29.júna 2006 v priestoroch Galérie P.M.Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.


Špecifické ciele

  • Prvým špecifickým cieľom je posilniť inštitucionálnu kapacitu mimovládnych organizácií, najmä rozvoj ľudských zdrojov pre poradenstvo, vzdelávanie a supervíziu v oblasti sociálnej práce. Konkrétne to znamená vytvoriť rozvojové partnerstvo medzi predkladateľom projektu - nadáciou SOCIA a regionálnymi vzdelávacími centrami zastrešenými Asociáciou vzdelávania samosprávy (ďalej AVS) a Radou pre poradenstvo v sociálnej práci (ďalej RPSP), ktoré bude personálne, materiálne a organizačne zabezpečovať realizáciu projektu.
  • Druhým špecifickým cieľom projektu je zvýšiť kvalitu poskytovaných vzdelávacích služieb samospráve, najmä v sociálnej oblasti, a tým aj konkurenčnú schopnosť vzdelávacích MNO na trhu. Nástrojom sa má stať spoločne vypracované curriculum špecializačného kurzu: sociálny pracovník obce spolu s profilom absolventa kurzu, učebnými materiálmi a so všetkými náležitosťami pre akreditáciu tohto vzdelávacieho programu.
  • Tretím špecifickým cieľom projektu bude overovanie nového modelu terénnej sociálnej práce so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva. Overovaný model terénnej sociálnej práce poskytne cieľovým skupinám takú individualizovanú podporu, ktorá ich bude motivovať k zmene postoja a k rozhodnutiu aktívne využiť služby zamestnanosti. Cieľom je, aby 85 účastníkov 10-mesačného kurzu vyhľadalo a kontaktovalo v obciach cca 4 200 ľudí a riešilo inovatívne približne 600 prípadov.
  • Štvrtým špecifickým cieľom bude vytvorenie regionálneho medzisektorového partnerstva medzi konkrétnym regionálnym vzdelávacím centrom, príslušnou pobočkou Rady pre poradenstvo v sociálnej práci a regionálnym ZMOS pre koordináciu aktivít na danom území v záujme čo najlepšieho využitia miestnych MNO, príp. spoločného iniciovania vzniku nových MNO. Prostredníctvom spoločných aktivít získa samospráva konkrétne skúsenosti s využitím potenciálu MNO pre zabezpečovanie a rozvoj služieb obyvateľstvu, čo sa premietne aj do spracovania komunitných plánov rozvoja sociálnych služieb.
  • Piatym špecifickým cieľom bude významné posilnenie kapacity miestnych MNO poskytujúcich sociálne služby a špecializované služby zamestnanosti ako aj vznik nových MNO v tejto oblasti. Tým sa naplní jeden zo základných cieľov tohto opatrenia.


Inovatívnosť projektu

Základným inovatívnym prvkom projektu je inovatívny prístup k znevýhodneným občanom, ťažko umiestniteľným na trhu práce. Podstatou tohto prístupu je systematické a cielené prepájanie individuálnej sociálnej práce a individuálne plánovaných služieb zamestnanosti pre tohto občana. Cieľom tohto prístupu je minimalizovať nevýhody občana, ktoré sú dané jeho zdravotným stavom, úrovňou vzdelania a mierou socializácie, rodinnou situáciou a sociálnym prostredím, v ktorom žije. Komplexný individuálny prístup má prispieť k posilneniu všetkých prvov osobnostného vývoja členov cieľových skupín, aby potenciálne umiestnenie na trhu práce malo udržateľný charakter.

V jednotlivých plánovaných aktivitách možno identifikovať najmä inovatívnosť použitých metód alebo inovatívne (nezvyklé) použitie známej metódy pre dosiahnutie cieľov projektu.

Bližšie informácie na www.socia.sk  a www.spo.sk .

Dátum vloženia: 12. 9. 2005 9:31
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 2. 2016 9:38

ZMO

Kontakt

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Sídlo združenia a kancelárie:
Ulica Paulínska 513/20, 917 00 TRNAVA

mobil

+ 421 905 399 636
 

emailzmo@zmo.sk

andrea.briestenska@zmo.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 25. 7. 2024
jasná obloha 26 °C 16 °C
piatok 26. 7. polojasno 30/14 °C
sobota 27. 7. polojasno 36/17 °C
nedeľa 28. 7. mierny dážď 29/18 °C

seniori

Partneri