Menu
ZMO región JE Jaslovské Bohunice
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie

Akreditované kurzy

Akreditácia je štátne overenie spôsobilosti vzdelávacej inštitúcie uskutočňovať akreditovaný vzdelávací program na základe splnenia podmienok ustanovených zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. O udelení akreditácie rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe stanoviska akreditačnej komisie pre ďalšie vzdelávanie.

Účastníci akreditovaných kurzov, získavajú po absolvovaní vzdelávacieho programu Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktoré má povahu verejnej listiny a vydáva sa na dobu neurčitú.

Bližšie informácie o podmienkach akreditácie na www.minedu.sk  v časti Akreditácia v oblasti ďalšieho vzdelávania.

Zoznam vzdelávacích ustanovizní a akreditovaných vzdelávacích aktivít http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=642 


RVC Trnava má v súčasnosti k dispozícii štyri akreditované kurzy:

1. Pracovno právne vzťahy pre zamestnancov a volených predstaviteľov územnej samosprávy
2. Progresívne riadenie v miestnej samospráve I.AVS
3. Miestna samospráva – prehľad fungovania
4. Kultúra samosprávneho úradu

Ďalšie akreditované kurzy sú k dispozícii prostredníctvom členských RVC v Asociácii vzdelávania samosprávy (ďalej len „AVS“)

 1. Pracovno právne vzťahy zamestnancov a volených predstaviteľov územnej samosprávy

číslo akreditácie: 2328/2011/97/1

Cieľová skupina :

 • Volení predstavitelia obcí a miest: starostavia/-tky,  primátori/-ky
 • Prednostovia a vedúci odborov/oddelení mestských a obecných  úradov, úradov Vyšších územných celkov
 • Odborní zamestnanci obecných a mestských úradov, úradov Vyšších územných celkov z oblasti personalistiky
 • Odborní zamestnanci zariadení/organizácií v pôsobnosti obcí a miest resp. ďalších organizácií v pôsobnosti územnej samosprávy  z oblasti personalistiky
 • Riaditelia a vedúci zamestnanci organizácií v pôsobnosti územnej samosprávy.
 • Hlavní kontrolóri obcí a miest, úradov Vyšších územných celkov
 • Ďalší zamestnanci obcí a miest, VÚC

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

19 vyučovacích hodín

Učebný plán:

 1.  Úvod do základov práca
 2.  Pracovno právne vzťahy v územnej samospráve
 3.  Pracovno právne postavenie volených predstaviteľov územnej samosprávy
 4.  Bežné pracovno právne úkony a ich praktické stránky
 5.  Etika výkonu funkcie a zamestnania

 2. Progresívne riadenie v miestnej samospráve I.

číslo akreditácie: 2328/2007/254/1

Cieľová skupina :

 • Volení predstavitelia obcí a miest: starostovia, primátori, poslanci zastupiteľstiev
 • Prednostovia a vedúci zamestnanci mestských a obecných úradov
 • Vedúci zamestnanci zariadení v organizme samosprávy alebo subjektov založených alebo zriadených miestnou samosprávou
 • Hlavní kontrolóri obcí a miest
 • Iní záujemcovia

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

4 dni po 7 vyučovacích hodín

Učebný plán

 1. Riadenie zodpovedajúce špecifikám prostredia územnej samosprávy
 2. Riadenie prekonávajúce vnútorné i vonkajšie bariéry efektívneho fungovania miestnej samosprávy
 3. Riadenie zvládajúce strategické úlohy v meniacom sa prostredí
 4. Riadenie mobilizujúce netradičné zdroje

 3. Miestna samospráva – prehľad fungovania

číslo akreditácie: 2328/2010/143/1

Cieľom kurzu je:

 • zorientovať účastníkov v osobitostiach riadenia organizmu miestnej samosprávy
 • poskytnúť účastníkom prakticky použiteľné nástroje progresívneho riadenia
 • umožniť účastníkom nadobudnúť vedomosti a zručnosti potrebné pre riešenie najfrekventovanejších problémových situácií v riadení miestnej samosprávy
 • položiť základ pre pokračovanie vzdelávania v progresívnom riadení v nadväzujúcich otázkach alebo na detailnejšej úrovni

Cieľová skupina :

 • Volení predstavitelia obcí a miest: starostovia, primátori, poslanci zastupiteľstiev
 • Prednostovia a  zamestnanci mestských a obecných úradov
 • Iní záujemcovia

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

2 dni po 5 hodín

Učebný plán

 • Miestna samospráva v systéme verejnej správy
 • Charakteristika miestnej samosprávy
 • Kompetencie a vzájomné vzťahy orgánov
 • Rozhodovacie procesy
 • Systém a funkcie základných vnútorných noriem

 4. Kultúra samosprávneho úradu

číslo akreditácie: 2328/2010/143/2

Cieľová skupina :

 • Volení predstavitelia obcí a miest: starostovia, primátori, poslanci zastupiteľstiev
 • Prednostovia a  zamestnanci mestských a obecných úradov
 • Iní záujemcovia

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

2 dni po 5 hodín

Učebný plán

 • Príčiny záujmu o tému organizačnej kultúry, jej význam a praktické účinky
 • Pojem „kultúra” a „kultúra inštitúcie”
 • Jednotlivec a organizačná kultúra
 • Štruktúra a prvky organizačnej kultúry

RVC TRNAVA

Kontakt

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Sídlo združenia a kancelárie:
Ulica Paulínska 513/20, 917 00 TRNAVA

mobil

+ 421 905 399 636
 

emailzmo@zmo.sk

andrea.briestenska@zmo.sk

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 19. 5. 2024
slabý dážď 22 °C 12 °C
pondelok 20. 5. mierny dážď 25/13 °C
utorok 21. 5. mierny dážď 24/13 °C
streda 22. 5. zamračené 18/13 °C

seniori

Partneri