Menu
ZMO región JE Jaslovské Bohunice
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie

Vznik a základné ciele

Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska – región30 Jaslovské Bohunice  bolo založené na ustanovujúcej schôdzi 4. marca 1991 v Drahovciach a zaregistrované na Ministerstve vnútra SR podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Uznesením XII.snemu združenia dňa 5. marca 2002 bol zmenený názov na Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice (skratka: ZMO, región JE Jaslovské Bohunice).

Posledná novela Stanov združenia: 3.septembra 2021, XXXI.snem vo Veľkých Kostoľanoch

Združenie

 • je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením miest a obcí v 30 km pásme od Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice,
 • tvorí priestor pre vzájomnú výmenu názorov, ich zbližovanie, formulovanie spoločných postupov pri napĺňaní demokratického poslania samosprávy, plní základné koordinačné funkcie,
 • zapája starostov a primátorov obcí a miest do riešenia aktuálnych problémov spoločnosti a samosprávy,
 • vykonáva poradenstvo, organizuje odborné vzdelávacie akcie prostredníctvom Regionálneho vzdelávacieho centra,
 • podieľa sa na tvorbe legislatívnych noriem, metodických usmernení,
 • udržiava dobré partnerské vzťahy s regiónmi JE Mochovce a JE Dukovany,
 • trvalo vytvára priestor pre efektívnu a kvalifikovanú spoluprácu s prevádzkovateľom jadrových zariadení,
 • v rámci uplatňovania demokratických zásad slobodného šírenia názorov vytvára možnosti pre komunikáciu s ochranárskymi a enviromentálnymi organizáciami najmä v oblasti životného prostredia.

Predmet činnosti

 1. chrániť práva a záujmy členských miest a obcí pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia , aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, zosúlaďovať postup miest a obcí pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov miestnej samosprávy v súlade s Ústavou SR a zákonmi Slovenskej republiky a s prihliadnutím na Európsku chartu miestnej samosprávy,
 2. presadzovať všestranný rozvoj miestnych samospráv v rámci združenia v súlade s potrebami regiónu a členov,
 3. iniciatívne predkladať návrhy a podnety na riešenie potrieb a záujmov regiónu, najmä pri zabezpečovaní koordinácie regionálnej politiky, územného plánovania a rozvoja životného prostredia,
 4. hľadať a presadzovať zákonné riešenia vplyvov jadrovej energetiky na práva, život a majetok občanov a obcí v súlade s Ústavou SR,
 5. vytvárať priestor pre efektívnu a kvalifikovanú spoluprácu s prevádzkovateľmi jadrových zariadení,
 6. podporovať rast odbornosti miestnych samospráv organizovaním vzdelávacích podujatí pre zamestnancov a volených predstaviteľov samosprávy a územnej správy, a pre zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených samosprávou /územnou samosprávou,  
 7. podporovať rozvoj kultúrnych, športových a charitatívnych aktivít v regióne,
 8. organizovať kultúrne, športové, spoločenské a iné podujatia,
 9. posilňovať vzťahy občanov miest a obcí regiónu k miestnym zvyklostiam a tradíciám,
 10. spolupracovať s fyzickými a právnickými osobami, orgánmi štátnej správy,  samosprávnymi krajmi, mimovládnymi organizáciami, regionálnymi a záujmovými združeniami  a ďalšími subjektmi, ktoré majú záujem na rozvoji miest a obcí,
 11. podporovať iniciatívy smerujúce k združovaniu hmotného a nehmotného  potenciálu miest a obcí s cieľom riešiť spoločné úlohy a uspokojovať spoločenské potreby,
 12. vytvárať podmienky pre medzinárodnú spoluprácu miest a obcí a aktívne sa na nej podieľať,
 13. svojou činnosťou združenie napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh samosprávy.

Funkcie združenia

 1. Združenie vo vzťahu k členským  mestám a obciam plní najmä:
  • koordinačnú, 
  • iniciatívnu,
  • poradenskú,
  • vzdelávaciu,
  • informačné funkciu.
 2. Zastupuje združené mestá a obce vo vzťahu k zákonodarným orgánom, Vláde SR, ústredným a regionálnym orgánom štátnej správy, samosprávnym krajom  a medzinárodným organizáciám. Tým nie je dotknutá a obmedzená samostatná iniciatíva miest a obcí združenia.
 3. Vzdelávaciu funkciu napĺňa združenie prostredníctvom vlastného Regionálneho vzdelávacieho centra (ďalej len „RVC“), ktorého funkciou je:
  • podporovať tvorivosť, efektívnosť a schopnosť samosprávy reagovať na potreby a požiadavky občanov, obcí a regiónov v súlade s platnou legislatívou,
  • zvyšovať kvalitu miestnej samosprávy prostredníctvom profesionálnych vzdelávacích aktivít (školenia, workshopy, odborné,  informačné a konzultačné semináre, poradenstvo; pracovné stretnutia a ďalšie vzdelávacie aktivity),
  • poskytovať členom združenia i RVC aktuálne informácie z oblasti legislatívy prostredníctvom seminárov, školení a konzultácií,
  • rozvíjať manažment samospráv s cieľom zvyšovania kvality riadenia a výkonu samosprávy,
  • vytvárať a rozvíjať partnerské vzťahy s organizáciami a inštitúciami podobného zamerania na Slovensku i v zahraničí.
 4. Na plnenie svojich funkcií vytvára združenie pre vlastnú potrebu a na základe dobrovoľne poskytnutých dát informačnú databázu o členských mestách a obciach a zabezpečuje ich ochranu v súlade s platnými právnymi predpismi.
 5. Združenie na podporu naplnenia cieľov vyvíja i vydavateľskú a publikačnú činnosť.

platné Stanovy ZMO_2023 (305.95 kB)

ZMO

Kontakt

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Sídlo združenia a kancelárie:
Ulica Paulínska 513/20, 917 00 TRNAVA

mobil

+ 421 905 399 636
 

emailzmo@zmo.sk

andrea.briestenska@zmo.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30
1
31 1 2
3
1
4
2
5
1
6
2
7
1
8 9
10 11
2
12
1
13
1
14 15 16
17 18
1
19 20
1
21
1
22 23
24 25 26 27
1
28 29 30

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, sobota 15. 6. 2024
slabý dážď 26 °C 10 °C
nedeľa 16. 6. slabý dážď 23/15 °C
pondelok 17. 6. polojasno 26/13 °C
utorok 18. 6. takmer jasno 28/16 °C

seniori

Partneri