Menu
ZMO región JE Jaslovské Bohunice
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie

XXXIII.snem ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

snem 2023

V Kultúrnom dome vo Veľkých Kostoľanoch sa vo štvrtok 2.marca 2023 stretlo 104 starostov a primátorov regiónu ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, čo bolo 71% zástupcov členov združenia (celkový počet členov je 146).

XXXIII.snem ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 2.marca 2023 vo Veľkých Kostoľanoch prebiehal v zmysle doplneného programu: 

 

 1. Otvorenie rokovania XXXIII. snemu ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
 2.      

a)    schválenie programu

b)    schválenie Rokovacieho poriadku,

c)    voľba členov pracovného predsedníctva,

d)    voľba členov návrhovej, volebnej a mandátovej komisie,

e)    menovanie zapisovateľov,

f)     voľba overovateľov zápisnice,

 1. Správa mandátovej komisie
 2. Správa o činnosti za rok 2022
 3. Príhovory hostí
 4. Novela stanov  ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
 5. Schválenie Volebného poriadku
 6. Správa kontrolnej komisie za rok 2022 a plnenie rozpočtu k 31.12.2022
 7. Správa návrhovej komisie k voľbám do orgánov ZMO
 8. Voľba predsedu  ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
 9. Voľba členov Rady ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
 10. Voľba členov Kontrolnej komisie ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
 11.  Programové zameranie na rok 2023
 12.  Návrh rozpočtu na rok 2023
 13. Informácia o sneme ZMOS
 14.  Návrh kandidáta na predsedu ZMOS
 15. Diskusia
 16.  Záver

Okrem 104 delegátov - starostov, primátorov sa snemu zúčastnilo 15 hostí: za ZMOS jeho prvý podpredseda Mgr. Radomír Brtáň. Jozef Viskupič, predseda TTSK, vicežupani TTSK, zástupcovia Slovenských elektárnií, a.s., JAVYS, a.s., JESS, a.s., Úradu jadrového dozoru SR, NKÚ - expozitúra Trnava, predseda RZ Stredného Považia a ďalší. 

Predsedom ZMO, región JE Jaslovské Bohunice naďalej zostáva Mgr. Maroš Sagan, PhD. 

Snem prijal 20 uznesení, vrátane dôležitézo Programového zamerania činnosti pre rok 2023  (príloha správy) a ďalšie.  Voľby 21-člennej Rady ZMO prebehli ako tajné hlasovanie, predseda a Kontrolná komisia boli volené priamo. 

Najdôležitejšie body Programového zamerania: 

B/ Legislatívna oblasť

 1. Naďalej trvať na posilňovaní financovania miestnej samosprávy, nakoľko súčasný model financovania neumožňuje samosprávam primerane plniť funkcie, ktoré im prislúchajú zo zákona.
 2. Presadzovať, aby návratné zdroje poskytnuté obciam a mestám štátom v dôsledku výpadku podielových daní počas pandémie COVID 19 boli preklasifikované na nenávratnú výpomoc.
 3. Zabezpečiť dlhodobú kompenzáciu výpadkov na podielových daniach vznikajúcich z dôvodu zavedenia „daňového bonusu“.
 4. Požadovať systémové riešenia finančných rizík ohrozujúcich samosprávy v súvislosti s prebiehajúcou energetickou krízou, ako napríklad reguláciu cien energií pre samosprávy alebo finančné kompenzácie. Vytvoriť jednoduché kompenzačné schémy bez časového obmedzenia.
 5. Žiadať dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania, školstva, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ochrany ovzdušia, vodného hospodárstva a ochrany prírody a krajiny.
 6. Naďalej presadzovať takú zmenu legislatívy o voľbách, ktorá zabezpečí, aby Slovensko vo voľbách do NR SR bolo rozdelené na minimálne 8 volebných obvodov.
 7. Presadzovať jednoduché a flexibilné schémy čerpania finančných prostriedkov obcami a mestami z plánu obnovy a z programového obdobia 2021 – 2027.
 8. Zasadzovať sa, aby bol mechanizmus MAS ako funkčný a dlhoročný rámec integrovaného rozvoja regiónov v programovom období 2021 – 2027 a finančne posilnený.
 9. Rada Partnerstva =  silné postavenie samospráv ako hlavných aktérov regionálneho rozvoja. Spolupracovať na báze okresov s Trnavským samosprávnym krajom.
 10. Presadzovať systémové vylepšenia legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva miest a obcí a dôraznejšiu podporu obcí a miest pri plnení ich úloh v tejto oblasti prostredníctvom dotačnej politiky.
 11. Požadovať návrat zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách do stavu pred novelizáciou, ktorá nadobudla účinnosť od 1.1.2022. 
 12. Presadzovať také úpravy v novej stavebnej legislatíve, ktoré opätovne zabezpečia orgánom miestnej samosprávy status orgánu vydávajúceho rozhodnutia v povoľovacích procesoch ako aj plnohodnotnú možnosť verejnosti pripomienkovať stavebné konania.
 13. Odmietnuť ako celok návrh novely 369 ako nesystémový, nakoľko nebol konzultovaný so Združením miest a obcí, napriek tomu, že ide o základný zákon miestnej samosprávy.
 14. Presadzovať, aby v rámci Plánu obnovy a odolnosti a nového operačného programu Slovenska, mohli obce a mestá čerpať finančné prostriedky aj na komplexné rekonštrukcie miestnych komunikácií
 15. Presadzovať, aby štát previedol pozemky vo vlastníctve SPF do majetku miest a obcí, čím sa zabezpečia lepšie možnosti čerpania eurofondov.
 16. Trvať na zvýšení objemu peňazí pre mestá a obce na budovanie vodovodov a kanalizácií z Envirofondu a zapracovať možnosť čerpania fondu pre vodárenské spoločnosti.
 17. V oblasti školstva a športu požadovať:
 1. Intenzívnejšie poskytovanie dotácií na budovanie novej školskej infraštruktúry základných škôl a materských škôl ako aj na budovanie športovísk.
 2. Návrat financovania škôl do stavu pred novelou Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá zvýšila minimálnu výšku financovania neverejných škôl samosprávnymi subjektami z 88% na 100%.
 1. Prostredníctvom zástupcov Medzirezortnej pracovnej skupiny občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody naďalej požadovať, aby Slovenská republika pristúpila k Protokolu 1997, ktorým sa mení a dopĺňa Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody spôsobené jadrovou udalosťou z roku 1963.
 2. Naďalej iniciovať prijatie Zákona o rádioaktívnych odpadoch a vyhoretom jadrovom palive ako ekonomického a kompenzačného nástroja regiónu v oblasti ohrozenia.
 3. Aktívne presadzovať napĺňanie cieľov Memoranda o spolupráci podpísaného medzi ZMO, región JE Jaslovské Bohunice a spoločnosťou JAVYS a.s.

Samozrejme súčasťou snemových materiálov boli i SNEMOVÉ NOVINY (príloha článku) .

Médiá o sneme

Starostovia chcú od štátu predvídateľné kroky, samosprávam chýba finančná istota

ZMOS

Prílohy

noviny 2023

web_snem2023_noviny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,43 MB

PZ 2023

Programove zameranie_schvalene_0203_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,63 kB
Dátum vloženia: 5. 3. 2023 13:50
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 3. 2023 7:09
Autor: AB

AKTUALITY

Kontakt

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Sídlo združenia a kancelárie:
Ulica Paulínska 513/20, 917 00 TRNAVA

mobil

+ 421 905 399 636
 

emailzmo@zmo.sk

andrea.briestenska@zmo.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 25. 7. 2024
jasná obloha 26 °C 16 °C
piatok 26. 7. polojasno 30/14 °C
sobota 27. 7. polojasno 36/17 °C
nedeľa 28. 7. mierny dážď 29/18 °C

seniori

Partneri