Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

XXX.snem ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Typ: ostatné
XXX.snem ZMODňa 3.9.2020 sa v Kultúrnom dome vo Veľkých Kostoľanoch uskutočnil snem ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

 

Snemu sa zúčastnilo 99 delegátov, zástupcov členských obcí a miest združenia, čo bolo 67% a hostia, dlhoročný partneri združenia - zástupcovia TTSK, JAVYS a.s, JESS a.s.,   AE Bohunice, ÚJD SR. 

Program rokovania:

 1. Otvorenie rokovania XXX. snemu ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
 2.  
  1. schválenie programu,
  2. schválenie rokovacieho poriadku,
  3. voľba členov pracovného predsedníctva,
  4. voľba členov návrhovej, mandátovej komisie,
  5. menovanie zapisovateľov,
  6. voľba overovateľov zápisnice,
 3. Správa o činnosti za rok 2019
 4. Príhovory hostí
 5. Správa o hospodárení a Správa kontrolnej komisie za rok 2019
 6. Programové zameranie na rok 2020
 7. Návrh rozpočtu na rok 2020
 8. Informácia o sneme ZMOS
 9. Voľba delegátov  XXXI. snemu ZMOS
 10. Diskusia
 11. Záver

Vytvorené: 3. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 3. 9. 2020 21:39
Autor: AB