Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Projekty pre regióny

Projekty pre regióny

ESF


Centrum vzdelávania neziskových organizácií (CVNO) v spolupráci s Regionálnymi vzdelávacími centrami (RVC) Martin, Nitra, Trenčín a Trnava

realizovali v období marec 2005 – máj 2006 projekt

 

Projekty pre regióny


SOP ĽZ 2004/3.2/01/053, Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

Realizátori projektu:

Centrum vzdelávania neziskových organizácií (CVNO), Regionálne vzdelávacie centrá (RVC) Martin, Nitra, Trenčín a Trnava.

Trvanie vzdelávacej a konzultačnej časti projektu:marec 2005 – máj 2006

Účastníci projektu:
Zástupcovia samospráv, mikroregiónov, partneri miestnych samospráv z Banskobystrického, Nitrianskeho, Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského kraja. V každom meste boli vytvorené skupiny v rozsahu 15 – 25 účastníkov.


Miesta realizácie projektu

  • skupina – Banská Bystrica (Banskobystrický kraj)
  • skupina – Martin (Žilinský kraj)
  • skupina – Nitra (Nitriansky kraj)
  • skupina – Trenčín (Trenčiansky kraj)
  • skupina – Trnava (Trnavský kraj)Projekt mal 2 časti:

1. Prednáškovo / tréningovú časť. Výuková časť je akreditovaná MŠSR.(4 – 6 mesiacov, každé 2 týždne 2-3 dni)

Základné témy:

Možnosti čerpania finančných prostriedkov z európskych programov
Najnovšia metodika prípravy projektov
Projektový manažment
Tvorba rozpočtu a finančné riadenie projektov
Monitoring a hodnotenie projektov
Priebežné a záverečné správy


Voliteľné témy:

Súťažná politika EÚ, úvery, verejné obstarávanie
Partnerstvo a spolupráca v projektoch
Projektová angličtina (stredne pokročilí, pokročilí)
Štúdie uskutočniteľnosti
témy navrhnuté účastníkmi
 

2. Konzultačná časť a príprava „ostrých projektov“

Počas praktickej prípravy „ostrých“ projektov prebiehali riadené konzultácie.

Vzdelávacia časť bola ukončená obhajobami projektov a odovzdaním certifikátov úspešným absolventom 18. – 19.mája 2006 v hoteli Partizán, Bystrá – Tále.