Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Profil verejného obstarávateľa


Profil Verejného obstarávateľa

 
IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
 
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
 
v zastúpení: Mgr. Maroš Sagan,PhD.,  predseda združenia
 
IČO: 318 263 85
DIČ: 2021177246
 
Dňa 27. 2. 2014 Úrad pre verejné obstarávanie spustil do prevádzky elektronické úložisko. Verejný obstarávateľ ZMO, región JE Jaslovské Bohunice je povinný podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákazky v zmysle citovaného zákona zverejňovať v Profile verejného obstarávateľa, ktorý sa nachádza na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: