Menu
ZMO región JE Jaslovské Bohunice
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie

Členovia

1991

 • Členovia ZMO: 90
 • RVC Trnava vznik (1.1.1996): 0

1992

 • Členovia ZMO: 121
 • RVC Trnava vznik (1.1.1996): 0

1993

 • Členovia ZMO: 130
 • RVC Trnava vznik (1.1.1996): 0

1994

 • Členovia ZMO: 140
 • RVC Trnava vznik (1.1.1996): 0

1995

 • Členovia ZMO: 146
 • RVC Trnava vznik (1.1.1996): 0

1996

 • Členovia ZMO: 168
 • RVC Trnava vznik (1.1.1996): 91

1997

 • Členovia ZMO: 168
 • RVC Trnava vznik (1.1.1996): 107

1998

 • Členovia ZMO: 167
 • RVC Trnava vznik (1.1.1996): 117

1999

 • Členovia ZMO: 168
 • RVC Trnava vznik (1.1.1996): 122

2000

 • Členovia ZMO: 172
 • RVC Trnava vznik (1.1.1996): 127

2001*

 • Členovia ZMO: 170+3
 • RVC Trnava vznik (1.1.1996): 135

2002*

 • Členovia ZMO: 169+2
 • RVC Trnava vznik (1.1.1996): 139

2003*

 • Členovia ZMO: 174+3
 • RVC Trnava vznik (1.1.1996): 151

2004*

 • Členovia ZMO: 174+2
 • RVC Trnava vznik (1.1.1996): 145

2005*

 • Členovia ZMO: 177+2
 • RVC Trnava vznik (1.1.1996): 146

2006*

 • Členovia ZMO: 178+2
 • RVC Trnava vznik (1.1.1996): 146

2007*

 • Členovia ZMO: 180+7
 • RVC Trnava vznik (1.1.1996): 148

2008*

 • Členovia ZMO: 182+6
 • RVC Trnava vznik (1.1.1996): 151

2009*

 • Členovia ZMO: 184+6
 • RVC Trnava vznik (1.1.1996): 149

2010

 • Členovia ZMO: 179
 • RVC Trnava vznik (1.1.1996): 147

2011

 • Členovia ZMO: 175
 • RVC Trnava vznik (1.1.1996): 143

2012

 • Členovia ZMO: 170
 • RVC Trnava vznik (1.1.1996): 142

2013

 • Členovia ZMO: 163
 • RVC Trnava vznik (1.1.1996): 136

2014

 • Členovia ZMO: 161
 • RVC Trnava vznik (1.1.1996): 134

2015

 • Členovia ZMO: 158
 • RVC Trnava vznik (1.1.1996): 135

2016

 • Členovia ZMO: 155
 • RVC Trnava vznik (1.1.1996): 133

2017

 • Členovia ZMO: 153
 • RVC Trnava vznik (1.1.1996): 131

2018

 • Členovia ZMO: 151
 • RVC Trnava vznik (1.1.1996): 134

2019

 • Členovia ZMO: 150
 • RVC Trnava vznik (1.1.1996): 135

2020

 • Členovia ZMO: 148
 • RVC Trnava vznik (1.1.1996): 134

2021

 • Členovia ZMO: 147
 • RVC Trnava vznik (1.1.1996): 132

*v tomto čase bolo možné i členstvo fyzických osôb; tie sú uvedené po znamienku +

** počet členov združenia klesal  z dôvodu, že ochranné pásmo AE Bohunice sa znížilo, čím viacero obcí prestalo dostávať finančné prostriedky z dane za jadrové zariadenia a žiaľ, svoje členstvo príchodom nových štatutárov obcí/miest zrušili.


Výpis zo Stanov združenia:

Vznik, zánik  a druhy členstva

 1. Členom združenia sa môžu stať mestá a obce v 30 km oblasti od Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice. Členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky[i]  a po zaplatení členského príspevku.
 2. Obce a mestá mimo oblasti  30 km od AE Jaslovské Bohunice, ktoré nie sú členmi združenia sa môžu podieľať na činnosti v časti vzdelávania  a stať sa  členmi RVC.  
 3. Obec, mesto ako člena združenia zastupuje v združení jeho štatutárny zástupca (primátor, starosta), alebo ním poverená osoba na základe písomného, overeného splnomocnenia.
 4. Členstvo:
  1. Riadne členstvo:
   • riadnym členom sa môžu stať mestá a obce  podľa čl. III. ods. 2, ktoré prejavia záujem o členstvo.   Pri hlasovaní majú hlas rozhodujúci. V znení Čl.VI., ods. 2 sa členmi RVC môžu stať i ďalšie samosprávy.
  2. Čestné členstvo:
   • Čestného člena (i zo zahraničia), navrhuje Rada združenia a schvaľuje ho snem. Čestným členom sa môže stať fyzická osoba, ktorá sa osobitne a mimoriadne zaslúžila o plnenie úloh združenia a rozvoj jeho činnosti. Čestní členovia nemajú právo hlasovať a možnosť rozhodovať
 5. Členstvo v Združení zaniká:
  • písomným oznámením o vystúpení zo združenia. Oznámenie musí byť doručené kancelárii združenia pred ukončením kalendárneho roka, pričom členstvo zaniká dňom 31.12. kalendárneho roka, v ktorom bolo vystúpenie oznámené,
  • pre nesplnenie povinnosti člena čl. VIII., bod 2, nezaplatenie členského príspevku v termíne do 28.2. príslušného roka; členstvo automaticky zaniká ku dňa 1.3. príslušného roka,
  • pre neplnenie povinností vyplývajúcich zo stanov združenia na základe uznesenia rady  združenia.

 

 

Práva člena združenia

Členovia majú právo:

 • Zúčastňovať sa na rokovaniach snemu a hlasovať o jeho uzneseniach; členovia RVC majú právo spolurozhodovať len vo veciach činnosti RVC.
 • Voliť a byť volený prostredníctvom svojho zástupcu do orgánov združenia.
 • Predkladať námety a žiadosti na riešenie problémov týkajúcich sa miest a obcí združenia, prípadne ich orgánov osobne resp. prostredníctvom členov Rady.
 • Zúčastňovať sa na podujatiach, ktoré organizuje a zabezpečuje združenie.
 • Využívať koordinačné, iniciatívne, poradenské, vzdelávacie a informačné funkcie združenia a predkladať návrhy na ich zlepšenie.
 • Prednostne získavať publikácie, tlačoviny, informačné, ponukové a iné materiály vydávané alebo prerozdeľované združením.

Povinnosti člena združenia

Členovia sú povinní:

 • Dodržiavať stanovy a podieľať sa na plnení cieľov činnosti združenia.
 • Platiť členské príspevky najneskôr do 28.2. príslušného roka, vo výške schválenej snemom (s výnimkou čestných členov).
 • Včas písomne oznamovať kancelárii združenia zmenu zástupcov v združení a  administratívne zmeny (adresa, telefónne číslo, mailové kontakty, web, a pod.), prípadne ďalšie informácie potrebné pre činnosť združenia.
 • Na svojom webovom sídle umiestniť logo ZMO s hypertextovým odkazom na  www.zmo.sk
 • Chrániť dobré meno a povesť združenia.

 


[i] Uznesenie zastupiteľstva v znení §20b, ods. 5. Zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. v z. n. p.

Členské príspevky

Výška členských príspevkov schválená XVI.snemom združenia dňa 20.4.2006 v Maduniciach platná od 1.1.2007 je nasledovná:

 • Členské príspevky do ZMO, región JE Jaslovské Bohunice:
  • Obce a mestá do 30 000 obyvateľov ..... 0,10 € /obyvateľ
  • Obce a mestá nad 30 000 obyvateľov ..... 0,07 € /obyvateľ
 • Členské príspevky RVC Trnava
  • Obce a mestá do 5 000 obyvateľov ..... 0,10 € /obyvateľ
  • Obce a mestá nad 5 000 obyvateľov ..... 0,03 € /obyvateľ

 

 

ZMO

Kontakt

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Sídlo združenia a kancelárie:
Ulica Paulínska 513/20, 917 00 TRNAVA

mobil

+ 421 905 399 636
 

emailzmo@zmo.sk

andrea.briestenska@zmo.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30
1
31 1 2
3
1
4
2
5
1
6
2
7
1
8 9
10 11
2
12
1
13
1
14 15 16
17 18
1
19 20
1
21
1
22 23
24 25 26 27
1
28 29 30

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, sobota 15. 6. 2024
mierny dážď 24 °C 11 °C
nedeľa 16. 6. mierny dážď 24/14 °C
pondelok 17. 6. jasná obloha 26/14 °C
utorok 18. 6. polojasno 28/16 °C

seniori

Partneri