Menu
ZMO región JE Jaslovské Bohunice
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie

Aktivity projektu

1) Marketingový audit v regióne

Marketingový audit je základom pre zistenie marketingových zdrojov potrebných na dosiahnutie marketingových cieľov, ktoré tvoria základ marketingových stratégií pre regionálne a miestne partnerstvá . Skladá sa z nasledovných komponentov:

Audit marketingového prostredia - zahŕňa zber údajov v regióne, z tzv. primárnych zdrojov a zber údajov z tzv. sekundárnych, teda už existujúcich zdrojov (ako sú informácie zo Štatistického úradu, dostupné informácie relevantných spoločností atď.) a ich následnú analýzu s ohľadom na ekonomické a politické aspekty.
Audit marketingovej činnosti, ktorý je analýzou marketingového mixu – analýza kvality a množstva ponuky produktov, ich cien, podpory a miesta.
Audit marketingového systému - zahŕňa analýzu existujúcej štruktúry a systému organizácie marketingu v regióne.

Firma, poverená realizáciou marketingového auditu ako prvý krok v rade ďalších úkonov

vypracuje dotazníky na „zber údajov“, ktoré budú doručené na všetky obce okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany (96 obcí)
starosta obce resp. ním poverená osoba vyplní dotazník v súlade so skutočnosťou a v plnom rozsahu. Je veľmi dôležité vyplniť dotazníky veľmi dôkladne a kompletne, nakoľko tieto informácie budú jedným zo základov ďalšieho spracovania marketingového auditu a následne i stratégie.
dotazníky bude potrebné vyplnené zaslať na adresu spracovateľa v stanovenom termíne z dôvodu časovej náväznosti na ďalšie kroky „auditu“

2) Návrh marketingovej stratégie rozvoja regiónu JE Jaslovské Bohunice

Výsledkom marketingového auditu bude návrh marketingovej stratégie rozvoja regiónu, t.j. spôsob, akým sa dosiahnu definované a kvantifikované marketingové ciele prostredníctvom akčných plánov. Stratégia bude orientovaná na najvýkonnejšie sektory, ľudské zdroje, ekonomický rozvoj, dopravu a budovanie infraštruktúry, životné prostredie, rozvoj poľnohospodárstva, cestovného ruchu, propagácie regiónu pomocou vybraných distribučných kanálov. Pri príprave strategicky dôležitých projektov sa tak budú samosprávne autority orientovať na vhodné sektory a tým sa usmerní a podporí nielen rozvoj regiónu, ale aj celková stratégia rozvoja Trnavského samosprávneho kraja (TSK).

3) Školenia a workshopy

Účastníci:

 • zástupcovia miestnej samosprávy miest a obcí (okresy Piešťany, Trnava, Hlohovec – 96 miest a obcí) a ďalších obcí regiónu JE Jaslovské Bohunice
 • Zástupcovia tretieho sektora a podnikateľských subjektov, ktoré vyvíjajú rozvojové a podnikateľské aktivity v regióne a sú zapojený do prípravy stratégie rozvoja regiónu, ktorých výstupom budú aj efektívne fungujúce partnerstvá.

Termín realizácie : september 2004 – január 2005. Konkrétne termíny a program seminárov je uvedený v časti Školenia a workshopy.

Semináre/školenia budú rozdelené na dve časti:

1. časť:

 • prednášky k hlavnej téme
 • praktické rady potrebné poznať pri písaní projektov (čomu sa vyvarovať, na čo nezabudnúť apod.)
 • výmena skúseností z implementácie konkrétnych projektov

2. časť:

 • prezentácia výsledkov marketingového auditu a spracovanej stratégie v regiónu (predpokladáme od tretieho seminára v poradí)
 • prezentácia www stránky ZMO, región JE Jaslovské Bohunice (jej postupné spracovanie) a prepojenosť na www stránky samosprávy regiónu a ďalšie organizácie) vrátane RRA TK

Tematické okruhy:

 1. Všeobecný úvod do prípravy programov a projektov v súvislosti s možnosťami čerpania finančných prostriedkov Európskej únie
 2. Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF )
 3. Európsky sociálny fond (ESF)
 4. Programy rozvoja obcí a regiónov (PHSR)
  Poľnohospodársky záručný fond (EAGGF)
  Finančný nástroj pre poradenstvo v oblasti rybolovu (FIFG)
 5. Workshop na rozvoj zručností, kreatívny manažment a rozvoj partnerstiev
 6. Kohézny fond – fond súdržnosti
 7. Iniciatívy spoločenstva EQUAL – Integrácia znevýhodnených skupín INTERREG
 8. Záverečný workshop

4) Špecializované web stránky

 • Tvorba a údržba centrálnej internetovej stránky ZMO, región JE Jaslovské Bohunice,
 • zároveň bude slúžiť ako portál na prehľadné informácie o samosprávach a organizáciách regiónu JE Jaslovské Bohunice s odkazmi na ďalšie relevantné internetové stránky

V rámci aktivity bude vytvorená i web stránka partnerskej organizácie Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja, ktorá bude slúžiť okrem prezentácie aktivít vlastnej organizácie i ako zdroj informácií o implementácii projektu.

5) Publikácie

5a) úvodný informačný bulletin

 • termín vydania: september 2004

5b) publikácia o uskutočnených školeniach

, ktorá bude distribuovaná všetkým samosprávnym autoritám a organizáciám spolupracujúcim na stratégii rozvoja regiónu.

 • náklad 300 ks
 • termín vydania: február 2005

5c) publikácia o výsledkov marketingového auditu, prezentujúca región,

 • náklad 300 ks
 • termín vydania: február – marec 2005

6) Zhodnotenie projektu a príprava záverečnej správy

Cieľom aktivity je zhodnotenie implementácie projektu žiadateľom a partnerskou organizáciou na základe určených indikátorov a príprava záverečnej správy.

Všetky navrhované aktivity povedú k rozvoju inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky, čím sa vytvoria vhodné podmienky pre lepšiu implementáciu Operačného programu – Základná infraštruktúra na lokálnej a regionálnej úrovni.

Projekt podporuje celkovú stratégiu rozvoja regiónu. Aktivity, ktoré sa zrealizujú v rámci projektu, povedú k vytvoreniu a definícii marketingovej stratégie rozvoja regiónu, rozvoju marketingových stratégií pre regionálne a miestne partnerstvá zameraných na miestne trhy, zvýšeniu informovanosti, rozvoju „regionálnej identity“, zlepšeniu imidžu regiónu a jeho propagácii.

ZMO

Kontakt

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Sídlo združenia a kancelárie:
Ulica Paulínska 513/20, 917 00 TRNAVA

mobil

+ 421 905 399 636
 

emailzmo@zmo.sk

andrea.briestenska@zmo.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30
1
31 1 2
3
1
4
2
5
1
6
2
7
1
8 9
10 11
2
12
1
13
1
14 15 16
17 18
1
19 20
1
21
1
22 23
24 25 26 27
1
28 29 30

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, sobota 15. 6. 2024
slabý dážď 26 °C 10 °C
nedeľa 16. 6. slabý dážď 23/15 °C
pondelok 17. 6. polojasno 26/13 °C
utorok 18. 6. takmer jasno 28/16 °C

seniori

Partneri