Obsah

Projekty

Ciele projektu


Celkovým cieľom projektu je zlepšenie spolupráce medzi obcami a miestnymi organizáciami pomocou rozvoja marketingových stratégií pre regionálne a miestne partnerstvá, stanovenie rozvojových priorít a stratégií a zlepšenie pripravenosti regiónu JE Jaslovské Bohunice na využívanie fondov Európskej únie.

Špecifické ciele projektu, ktoré povedú k naplneniu celkového cieľa: získanie informácií o regióne nevyhnutných na usmernenie stratégie rozvoja regiónu prostredníctvom prípravy, realizácie a vyhodnotenia marketingovej analýzy v regióne, zadefinovanie marketingových cieľov a príprava akčných plánov potrebných na prípravu a realizáciu marketingových stratégií pre regionálne a miestne partnerstvá zameraných na miestne a vonkajšie trhy, šírenie informácií získaných v marketingovom audite a zvyšovanie informovanosti a praktickej pripravenosti na využívanie fondov EÚ prostredníctvom cyklu školení a workshopov pre miestnu samosprávu a organizácie verejnej správy a tretieho sektora, propagácia regiónu a rozvoj regionálnej identity na regionálnej a celoslovenskej úrovni prostredníctvom publikácií a špecializovaných web stránok.

Projekt je v súlade s cieľmi programu, ktoré predstavujú predovšetkým vytvorenie podmienok pre implementáciu Operačného programu – Základná Infraštruktúra a Plánu národného rozvoja na miestnej a regionálnej úrovni. Súčasne napĺňa globálny cieľ OP, ktorým je podpora vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti regiónov.

Aktivity projektu sú cielené na samosprávy okresov Trnava, Hlohovec, Piešťany, čo predstavuje 96 obcí, z toho 5 miest (Trnava, Hlohovec, Piešťany, Leopoldov a Vrbové) s rozlohu 1389 km a počet obyvateľov 236 038 k 31.12.2002. Okres Trnava (45 obcí) : Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz, Borová, Brestovany, Bučany, Buková, Cífer, Dechtice, Dlhá, Dolné Dubové, Dolná Krupá, Dolné Lovčice, Dolné Orešany, Dobrá Voda, Horné Dubové, Horná Krupá, Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské Bohunice, Kátlovce, Košolná, Križovany nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, Malženice, Naháč, Opoj, Pavlice, Radošovce, Ružindol, Slovenská Nová Ves, Smolenice, Suchá nad Parnou, Šelpice, Špačince, Šúrovce, Trnava, Trstín, Vlčkovce, Voderady, Zavar, Zeleneč a Zvončín. Okres Hlohovec (24 obcí): Bojničky, Červeník, Dolné Otrokovce, Dolné Trhovište, Dolné Zelenice, Dvorníky, Hlohovec, Horné Otrokovce, Horné Trhovište, Horné Zelenice, Jalšové, Kľačany, Koplotovce, Leopoldov, Madunice, Merašice, Pastuchov, Ratkovce, Sasinkovo, Siladice, Tekoľdany, Tepličky, Trakovice a Žlkovce Okres Piešťany (27 obcí): Banka, Bašovce, Borovce, Dolný Lopašov, Drahovce, Dubovany, Ducové, Hubina, Chtelnica, Krakovany, Kočín- Lančár, Moravany nad Váhom, Nižná, Ostrov, Pečeňady, Piešťany, Prašník, Rakovice, Ratnovce, Sokolovce, Šípkové, Šterusy, Trebatice, Veľké Kostoľany, Veľké Orvište, Veselé a Vrbové. Okrem toho projekt osloví novú štruktúru verejnej správy, Trnavský samosprávny kraj a ďalšie obce združenia i mimo menovaných 3 okresov, neziskové a rozvojové organizácie a podnikateľské subjekty. V súčasnosti vzniká v regióne potreba rozvoja marketingových stratégií pre budované miestne a regionálne partnerstvá, ktoré budú základom pre smerovanie ďalšieho rozvoja regiónu. Spoločné prepojenie týchto subjektov na báze spolupráce je nízke, alebo neefektívne a preto vytváranie partnerstiev týchto subjektov je veľmi aktuálne.

Priamu cieľovú skupinu tvoria pracovníci miestnych a regionálnych samospráv v Trnavskom kraji. Aktivity projektu priamo podporia rozvoj schopností približne 45 ľudí.

Nepriamu cieľovú skupinu tvorí miestne obyvateľstvo, ktoré pocíti rozvoj regionálnej politiky v zlepšení kvality života v cieľovom regióne, ako aj podnikateľské subjekty, ktoré sa logicky z vlastnej iniciatívy budú zapájať do miestnych a regionálnych partnerstiev, i keď sa priamo nepodieľajú na aktivitách projektu.