Obsah

Projekty

Užitočné odkazy

 

Informácie o Európskej únii a možnosti čerpania finančných prostriedkov z Európskej únie

www.euroinfo.sk - nefunguje
www.eufondy.org
www.strukturalnefondy.sk
www.vláda.gov.sk
www.europa.eu.int - nefunguje
www.eufc.sk
www.directeurope.sk - nefunguje

Ďalšie informácie na stránkach príslušných ministerstiev.